Integratieve psychotherapie is laagdrempelig en kortdurend en het heeft tot doel het kind snel en effectief te leren omgaan met zijn psychische klacht(en). De hulpvraag van het kind staat hierbij centraal. De therapeut leert hem de valkuilen te herkennen, maar bovenal te ontdekken waar zijn kwaliteiten liggen. Ouders, verzorgers en leerkrachten kunnen als 'co-therapeuten' actief bij het proces worden betrokken.

Integratieve benadering

De integratieve benadering wil uitstijgen boven alle therapeutische denkwijzen. Er wordt niet alleen gekeken naar het gedrag, de gedachten en de emoties maar nadrukkelijk ook naar de fysieke en spirituele kant van het kind alsmede naar het familiesysteem waarin het opgroeit. Al deze elementen beïnvloeden elkaar tenslotte. Het kind is hierin de spil en derhalve zélf de deskundige als het gaat om wat het nodig heeft om zijn evenwicht te (her)vinden. De therapeut zet hierbij een op ieder kind persoonlijk toegespitste samenstelling van therapeutische interventies in. 

Achtergrond therapeuten

De opleiding tot Integratief Kindertherapeut of Integratief Jongerentherapeut is een 4-jarige post-HBO opleiding. Kinder- en jongertherapeuten zijn aangesloten bij erkende beroepsverenigingen. 
De kinder- en jongerentherapeuten diagnosticeren niet. 

Samenwerking

De therapeuten werken samen met onder meer:
  • kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen
  • maatschappelijk werk: jongerenwerk, kinderwerk
  • jeugdhulpverlening, Centra voor Jeugd en Gezin
  • GGZ-instellingen, kinderpsychologen, kinderpsychiaters, jeugdbeschermers
  • (jeugd)gezondheidszorg: huisartsen en praktijkondersteuners, ziekenhuizen, inloophuizen, schoolartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten

Verwijzing en vergoeding

Voor integratieve psychotherapie is geen verwijsbrief nodig. Er is géén wachtlijst: het kind kan direct worden gezien. 
De meeste aanvullende verzekeringen bieden een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling. Als alternatief kunnen de kosten uit een pgb worden betaald, of in de belastingaangifte worden opgevoerd als aftrekpost 'bijzondere ziektekosten'.